Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szerződő Felek

I.1. Az Üzemeltető

Név: Haláchy Nóra E.V. (továbbiakban: Üzemeltető)

Kapcsolattartó: Haláchy Nóra

Székhely: 1091 Budapest, Csárdás köz 1. magasföldszint 1. ajtó

Adószám: 67674958-1-43

Nyilvántartási szám: 50586400

Telefon:

E-mail: hello@marketingflow.hu  

Web: www.marketingflow.hu

I.2. Az Ügyfelek

Ügyfélnek minősül, aki a www.marketingflow.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Weboldalra feltöltött ismeretanyagokból, online marketing szolgáltatásokból vásárol.

A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

II. Általános tudnivalók. 

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.marketingflow.hu Weboldalra terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Üzemeltető, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja.

II.2. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, akár térítésmentesen, akár díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. Az Üzemeltető biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az ott található tudásanyagok, és online marketing szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

II.3. Termékkínálat meghatározása:

Az Üzemeltető a Weboldalon közzé tesz online marketing témakörében online megrendelhető tudásanyagokat és szolgáltatásokat a hatékony online jelenlét és ügyfélszerzés elősegítése érdekében. 

II.3.1. A Weboldalhoz tartozó webshopban megvásárolható termékek:

 • 30 napos tartalommarketing kihívás 9.200, -Ft.
 • Facebook checklist, és Instagram e-book együtt 7.990, -Ft.
 • Facebook hirdetési őrangyal 1 hónap=4 konzultáció 20.000, -Ft.
 • Instagram e-book 3990, -Ft.

II.3.2. A webshopon kívül megvásárolható termék

 • Marketing audit
 • Személyre szabott konzultáció

II.3.3. Ingyenesen elérhető szolgáltatások

 • Top 30 marketingeszköz a magyar piacra
 • Ingyenes Facebook checklist

A konkrét szolgáltatás (csomag) nevére kattintva részletesebb információ érhető el a szolgáltatás adatlapján/aloldalán. 

II.4. Személyes adatok:

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Üzemeltető az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia az Üzemeltető részére. A bekért adatokat az Üzemeltető rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. 

Az Üzemeltető az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok Üzemeltető által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak a https://www.marketingflow.hu/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat/ címen.

III. Az ajánlatkérés, és megrendelés folyamata

www.marketingflow.hu Weboldalhoz tartozó webshopban az Ügyfél az alábbi szolgáltatásokat rendelheti meg;

 • 30 napos tartalommarketing kihívás 9.200, -Ft.
 • Facebook checklist, és Instagram e-book együtt 7.990, -Ft.
 • Facebook hirdetési őrangyal 1 hónap=4 konzultáció 20.000, -Ft.
 • Instagram e-book 3990, -Ft.

A 30 napos tartalommarketing kihívás esetén, amennyiben az Ügyfél a kihívás kezdő napjától számított 31. napra minden feladattal elkészül, és ez az Üzemeltető részére a 35. napig bemutatásra kerül, ebben az esetben a vételár öt forinttal csökkentett összege részére visszautalásra kerül.

Az ügyfél a webshopon keresztül megrendelhető termékeket az oldal tetején található menüsorban lévő kosárra, majd a „vásárlás folytatása” gombra kattintva tudja megtekinteni. A megrendelés folyamata a kiválasztott termékre kattintva indítható el, melyet követően a „kosárba teszem” gombra kattintva lehet a kiválasztott szolgáltatást megvásárolni. Ezt követően kell megadni a számlázási adatokat, és fizetés előtt be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet. Ezután a „Fizetés” gombra kattintva indítható el a fizetési folyamat.

A webshopon kívül megrendelhető termékek;

 • Marketing audit
 • Személyre szabott konzultáció

A webshopon kívül megrendelhető termékek egyedi ajánlatkérés útján rendelhetőek meg.

A Weboldalakon online megrendelhető szolgáltatásokat egyesével, vagy az Üzemeltető által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megrendelni. 

A vásárlási/megrendelési folyamat során az Ügyfélnek meg kell adnia:

 • az Ügyfél/képzésen résztvevő adatait: Név, telefonszám, emailcím
 • számlázási adatokat: Számlázási név (Név, Cégnév), Számlázási Cím, Adószám (cég esetében)
 • illetve lehetősége van kiválasztani a leginkább megfelelő fizetési módot: Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés.

A Személyes konzultációra a konzultáción elhangzottak rögzítésével – előzetes egyeztetést követően – kerül sor. Megrendelést követően további egyeztetés, pontosítás történik telefonon vagy e-mailben és az Üzemeltető további kiegészítő információkat kérhet kérdőív formájában, amelyet az Ügyfél köteles megadni. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Szolgáltató legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján felkészül a Személyes konzultációra/tanácsadásra.

Ingyenesen elérhető szolgáltatások:

 • Top 30 marketingeszköz a magyar piacra; ezen a felületen olyan oldalak érhetőek el, ahol lehetőség van különböző online marketing szolgáltatások ingyenesen történő igénybevételére
 • Ingyenes Facebook checklist; a Facebook közösségi oldalon elhelyezett hirdetések optimalizálásában nyújt segítséget.

Egyedi igény szerinti online marketing szolgáltatás kizárólag előzetes árajánlat alapján vehető igénybe. Árajánlatot az Ügyfél a www.marketingflow.hu oldalon kérhet. Az árajánlat kérésének pontos menete, hogy az Ügyfél kitölti és elküldi az Üzemeltető részére az árajánlat kérő űrlapot. Ezt követően további egyeztetés, pontosítás történik telefonon vagy e-mailben és az Üzemeltető további kiegészítő információkat kérhet kérdőív formájában, melyet az Ügyfél köteles megadni. Ezt követően árajánlatát e-mailben megküldi az Ügyfél részére 10 (tíz) munkanapon belül.

Az Ügyfél egy válasz e-mailben 14 (tizennégy) napon belül jelezheti az árajánlat elfogadását, melyet követően az Üzemeltető, és az Ügyfél külön megbízási szerződést köt. A megbízási szerződés pontos tartalmát és az ahhoz kapcsolódó egyéb körülményeket az Üzemeltető, és az Ügyfél előzetesen e-mailben, telefonon vagy személyesen egyezteti.

Az egyedi igény szerinti online marketing szolgáltatás vonatkozásában leadott árajánlat kérés esetén az Üzemeltető ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az árajánlatot 14 (tizennégy) napon belül az Ügyfél nem fogadja el, vagy azt visszautasítja. Megszűnik továbbá az Üzemeltető ajánlati kötöttsége, ha az árajánlatát az Ügyfél elfogadó nyilatkozatának elküldését megelőzően az Ügyfélhez intézett nyilatkozatával visszavonja.

Az Ügyfél késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés csak akkor jön létre, ha az Üzemeltető erről tájékoztatja az Ügyfelet.

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

A szolgáltatások díjai a Weboldalakon kerülnek meghatározásra az adott tudásanyag/szolgáltatás tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

A szolgáltatás díját Az Ügyfél az adott Szolgáltatásnak a Weboldalon rögzített termékleírásában meghatározottak szerint fizetheti meg.

VI.1. Lehetséges fizetési módok:

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn az Ügyfél megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, melyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés Barion fizetési szolgáltatón keresztül. 

(Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. , 

www.barion.com, ÁSZF: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően e-mailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre. 

Amennyiben a megrendelt Szolgáltatások ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató nem köteles a megrendelés teljesítésére.

IV.2. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A megrendelés, jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés, jelentkezés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendelés visszaigazolás: 

A megrendelés beérkezését az Üzemeltető elektronikus levélben visszaigazolja. A rendelés visszaigazolás még nem jelenti a szerződés felek közötti létrejöttét és teljesítés megkezdését, csak a rendelés kézhezvételét.

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés számát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Elküldjük a szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt és kérdőívet további információ bekéréséhez, amennyiben szükséges. 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt (Részletesebben lásd lentebb: A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása)

Amennyiben a megrendelést valamilyen ok miatt nem tudjuk a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket.

Amennyiben az Ügyfél rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk.

Az Ügyfél köteles a megrendelt Szolgáltatási csomag(ok) díját előre, az elektronikusan küldött díjbekérő alapján az Üzemeltető részére átutalás vagy bankkártyás fizetés útján 8 (nyolc) napon belül megfizetni. A Szolgáltatási Díj megfizetését megelőzően az Üzemeltető nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. 

A Szolgáltatási Díj beérkezését követően az Üzemeltető az Ügyfél számára köteles számviteli elszámolásra alkalmas bizonylatot kiállítani és megküldeni.

IV.3. Díjjóváírási/Fizetési visszaigazolás 

A felek között a Szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó, illetve a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mail kiküldésének napján jön létre (amely nem azonos a rendelés visszaigazolással).  

A sikeres fizetést követően a díjjóváírást visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg az Ügyfélhez, melyben az elektronikus számla is megtalálható. Online elérhető tudásanyag vásárlása esetén ugyanebben az e-mailben az Ügyfél megkapja a tudásanyaghoz a hozzáférési adatokat.

A díj jóváírásának visszaigazolását követően tehát a tudásanyagok a szolgáltatás adatlapján megadott módon aktiválódnak, illetve szolgáltatások kivitelezése megkezdődik. 

Egyes esetekben – melyekről az adott tudásanyag adatlapján kap az Ügyfél tájékoztatást – a tananyagok hozzáférhetősége nem a sikeres fizetést követően, hanem az ajánlatban ismertetett dátummal válik elérhetővé (pl.: időponthoz kötött tréningkezdés), de az Ügyfél hozzáférési fiókja létrejön, és kiküldésre kerül.

V. Vételár/Szolgáltatási díj

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely Alanyi Adó Mentes összeg és egyben a bruttó vételár. Árajánlat kérése esetén a bruttó vételár az az ár, amiben a Felek megállapodnak.

Online hirdetési szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltatási díj/ár nem tartalmazza a hirdetési rendszerekben elkölteni kívánt hirdetési összeget.

A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

Amennyiben a Weboldalakon minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél – kizárólag a teljesítés megkezdése előtt – elállhat vásárlási szándékától.

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt. 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (Barion rendszerén keresztül az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez, illetve a banki átutalás esetén az átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget) az Ügyfélnek.

Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbaz értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni.

VII. Felelősség:

Az Üzemeltető a Tudásanyagokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai az Üzemeltető előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A szolgáltatások ezen felmérés alapján megállapított általános ismeretszint figyelembevételével, marketing területén, online megjelenés és kommunikációs tervezésben járatlan vagy kevés tapasztalattal rendelkező Ügyfeleknek nyújtanak segítséget.

A Tudásanyagok nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Tudásanyagok/Szolgáltatások megvásárlása és megvalósítása önmagában elegendő az Ügyfél vállalkozásának nyereségességéhez, tekintve, hogy azt sok, az Üzemeltetőtől és a szolgáltatástól független körülmény befolyásolja.

Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. 

Az Üzemeltetőt továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból, hozzáférhetővé válik.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek. 

Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

VIII. A vásárlástól való elállás joga

VIII.1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató az ügyfeleket, mint fogyasztókat megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A 45/2014. (II. 26.) Korm. 20. § (1)-(2) bekezdései alapján: (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az Üzemeltető tájékozatja valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy az Üzemeltető valamennyi tevékenysége a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alá tartozik

IX. Kellékszavatosság

Az ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

IX.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Amennyiben a Weboldal által nyújtott szolgáltatás hibás, az Ügyfél kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben Üzemeltető e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díj visszajár az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

Milyen határidőben érvényesítheti az ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik az Ügyfelek kellékszavatossági igényeiket?

Az ügyfelek az Üzemeltetővel szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igények érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. A szellemi tulajdon védelme

www.marketingflow.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Haláchy Nóra E.V. (továbbiakban: Üzemeltető)

Kapcsolattartó: Haláchy Nóra

Székhely: 1091 Budapest, Csárdás köz 1. magasföldszint 1. ajtó

Telefon:

E-mail: hello@marketingflow.hu  

Web: www.marketingflow.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel a panaszát, amely az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az üzemeltető és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

XI.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Üzemeltetőt, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szerződő Felek

I.1. Az Üzemeltető

Név: Haláchy Nóra E.V. (továbbiakban: Üzemeltető)

Kapcsolattartó: Haláchy Nóra

Székhely: 1091 Budapest, Csárdás köz 1. magasföldszint 1. ajtó

Adószám: 67674958-1-43

Nyilvántartási szám: 50586400

Telefon:

E-mail: hello@marketingflow.hu  

Web: www.marketingflow.hu

I.2. Az Ügyfelek

Ügyfélnek minősül, aki a www.marketingflow.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Weboldalra feltöltött ismeretanyagokból, online marketing szolgáltatásokból vásárol.

A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

II. Általános tudnivalók. 

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.marketingflow.hu Weboldalra terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Üzemeltető, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja.

II.2. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, akár térítésmentesen, akár díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. Az Üzemeltető biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az ott található tudásanyagok, és online marketing szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

II.3. Termékkínálat meghatározása:

Az Üzemeltető a Weboldalon közzé tesz online marketing témakörében online megrendelhető tudásanyagokat és szolgáltatásokat a hatékony online jelenlét és ügyfélszerzés elősegítése érdekében. 

II.3.1. A Weboldalhoz tartozó webshopban megvásárolható termékek:

 • 30 napos tartalommarketing kihívás 9.200, -Ft.
 • Facebook checklist, és Instagram e-book együtt 7.990, -Ft.
 • Facebook hirdetési őrangyal 1 hónap=4 konzultáció 20.000, -Ft.
 • Instagram e-book 3990, -Ft.

II.3.2. A webshopon kívül megvásárolható termék

 • Marketing audit
 • Személyre szabott konzultáció

II.3.3. Ingyenesen elérhető szolgáltatások

 • Top 30 marketingeszköz a magyar piacra
 • Ingyenes Facebook checklist

A konkrét szolgáltatás (csomag) nevére kattintva részletesebb információ érhető el a szolgáltatás adatlapján/aloldalán. 

II.4. Személyes adatok:

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Üzemeltető az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia az Üzemeltető részére. A bekért adatokat az Üzemeltető rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. 

Az Üzemeltető az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok Üzemeltető által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak a https://www.marketingflow.hu/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat/ címen.

III. Az ajánlatkérés, és megrendelés folyamata

www.marketingflow.hu Weboldalhoz tartozó webshopban az Ügyfél az alábbi szolgáltatásokat rendelheti meg;

 • 30 napos tartalommarketing kihívás 9.200, -Ft.
 • Facebook checklist, és Instagram e-book együtt 7.990, -Ft.
 • Facebook hirdetési őrangyal 1 hónap=4 konzultáció 20.000, -Ft.
 • Instagram e-book 3990, -Ft.

A 30 napos tartalommarketing kihívás esetén, amennyiben az Ügyfél a kihívás kezdő napjától számított 31. napra minden feladattal elkészül, és ez az Üzemeltető részére a 35. napig bemutatásra kerül, ebben az esetben a vételár öt forinttal csökkentett összege részére visszautalásra kerül.

Az ügyfél a webshopon keresztül megrendelhető termékeket az oldal tetején található menüsorban lévő kosárra, majd a „vásárlás folytatása” gombra kattintva tudja megtekinteni. A megrendelés folyamata a kiválasztott termékre kattintva indítható el, melyet követően a „kosárba teszem” gombra kattintva lehet a kiválasztott szolgáltatást megvásárolni. Ezt követően kell megadni a számlázási adatokat, és fizetés előtt be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet. Ezután a „Fizetés” gombra kattintva indítható el a fizetési folyamat.

A webshopon kívül megrendelhető termékek;

 • Marketing audit
 • Személyre szabott konzultáció

A webshopon kívül megrendelhető termékek egyedi ajánlatkérés útján rendelhetőek meg.

A Weboldalakon online megrendelhető szolgáltatásokat egyesével, vagy az Üzemeltető által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megrendelni. 

A vásárlási/megrendelési folyamat során az Ügyfélnek meg kell adnia:

 • az Ügyfél/képzésen résztvevő adatait: Név, telefonszám, emailcím
 • számlázási adatokat: Számlázási név (Név, Cégnév), Számlázási Cím, Adószám (cég esetében)
 • illetve lehetősége van kiválasztani a leginkább megfelelő fizetési módot: Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés.

A Személyes konzultációra a konzultáción elhangzottak rögzítésével – előzetes egyeztetést követően – kerül sor. Megrendelést követően további egyeztetés, pontosítás történik telefonon vagy e-mailben és az Üzemeltető további kiegészítő információkat kérhet kérdőív formájában, amelyet az Ügyfél köteles megadni. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Szolgáltató legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján felkészül a Személyes konzultációra/tanácsadásra.

Ingyenesen elérhető szolgáltatások:

 • Top 30 marketingeszköz a magyar piacra; ezen a felületen olyan oldalak érhetőek el, ahol lehetőség van különböző online marketing szolgáltatások ingyenesen történő igénybevételére
 • Ingyenes Facebook checklist; a Facebook közösségi oldalon elhelyezett hirdetések optimalizálásában nyújt segítséget.

Egyedi igény szerinti online marketing szolgáltatás kizárólag előzetes árajánlat alapján vehető igénybe. Árajánlatot az Ügyfél a www.marketingflow.hu oldalon kérhet. Az árajánlat kérésének pontos menete, hogy az Ügyfél kitölti és elküldi az Üzemeltető részére az árajánlat kérő űrlapot. Ezt követően további egyeztetés, pontosítás történik telefonon vagy e-mailben és az Üzemeltető további kiegészítő információkat kérhet kérdőív formájában, melyet az Ügyfél köteles megadni. Ezt követően árajánlatát e-mailben megküldi az Ügyfél részére 10 (tíz) munkanapon belül.

Az Ügyfél egy válasz e-mailben 14 (tizennégy) napon belül jelezheti az árajánlat elfogadását, melyet követően az Üzemeltető, és az Ügyfél külön megbízási szerződést köt. A megbízási szerződés pontos tartalmát és az ahhoz kapcsolódó egyéb körülményeket az Üzemeltető, és az Ügyfél előzetesen e-mailben, telefonon vagy személyesen egyezteti.

Az egyedi igény szerinti online marketing szolgáltatás vonatkozásában leadott árajánlat kérés esetén az Üzemeltető ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az árajánlatot 14 (tizennégy) napon belül az Ügyfél nem fogadja el, vagy azt visszautasítja. Megszűnik továbbá az Üzemeltető ajánlati kötöttsége, ha az árajánlatát az Ügyfél elfogadó nyilatkozatának elküldését megelőzően az Ügyfélhez intézett nyilatkozatával visszavonja.

Az Ügyfél késedelmesen megtett elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés csak akkor jön létre, ha az Üzemeltető erről tájékoztatja az Ügyfelet.

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

A szolgáltatások díjai a Weboldalakon kerülnek meghatározásra az adott tudásanyag/szolgáltatás tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

A szolgáltatás díját Az Ügyfél az adott Szolgáltatásnak a Weboldalon rögzített termékleírásában meghatározottak szerint fizetheti meg.

VI.1. Lehetséges fizetési módok:

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn az Ügyfél megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, melyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés Barion fizetési szolgáltatón keresztül. 

(Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. , 

www.barion.com, ÁSZF: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően e-mailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre. 

Amennyiben a megrendelt Szolgáltatások ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató nem köteles a megrendelés teljesítésére.

IV.2. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. A megrendelés, jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés, jelentkezés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendelés visszaigazolás: 

A megrendelés beérkezését az Üzemeltető elektronikus levélben visszaigazolja. A rendelés visszaigazolás még nem jelenti a szerződés felek közötti létrejöttét és teljesítés megkezdését, csak a rendelés kézhezvételét.

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés számát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Elküldjük a szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt és kérdőívet további információ bekéréséhez, amennyiben szükséges. 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt (Részletesebben lásd lentebb: A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása)

Amennyiben a megrendelést valamilyen ok miatt nem tudjuk a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket.

Amennyiben az Ügyfél rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk.

Az Ügyfél köteles a megrendelt Szolgáltatási csomag(ok) díját előre, az elektronikusan küldött díjbekérő alapján az Üzemeltető részére átutalás vagy bankkártyás fizetés útján 8 (nyolc) napon belül megfizetni. A Szolgáltatási Díj megfizetését megelőzően az Üzemeltető nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. 

A Szolgáltatási Díj beérkezését követően az Üzemeltető az Ügyfél számára köteles számviteli elszámolásra alkalmas bizonylatot kiállítani és megküldeni.

IV.3. Díjjóváírási/Fizetési visszaigazolás 

A felek között a Szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó, illetve a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mail kiküldésének napján jön létre (amely nem azonos a rendelés visszaigazolással).  

A sikeres fizetést követően a díjjóváírást visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg az Ügyfélhez, melyben az elektronikus számla is megtalálható. Online elérhető tudásanyag vásárlása esetén ugyanebben az e-mailben az Ügyfél megkapja a tudásanyaghoz a hozzáférési adatokat.

A díj jóváírásának visszaigazolását követően tehát a tudásanyagok a szolgáltatás adatlapján megadott módon aktiválódnak, illetve szolgáltatások kivitelezése megkezdődik. 

Egyes esetekben – melyekről az adott tudásanyag adatlapján kap az Ügyfél tájékoztatást – a tananyagok hozzáférhetősége nem a sikeres fizetést követően, hanem az ajánlatban ismertetett dátummal válik elérhetővé (pl.: időponthoz kötött tréningkezdés), de az Ügyfél hozzáférési fiókja létrejön, és kiküldésre kerül.

V. Vételár/Szolgáltatási díj

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely Alanyi Adó Mentes összeg és egyben a bruttó vételár. Árajánlat kérése esetén a bruttó vételár az az ár, amiben a Felek megállapodnak.

Online hirdetési szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltatási díj/ár nem tartalmazza a hirdetési rendszerekben elkölteni kívánt hirdetési összeget.

A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

Amennyiben a Weboldalakon minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél – kizárólag a teljesítés megkezdése előtt – elállhat vásárlási szándékától.

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt. 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (Barion rendszerén keresztül az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez, illetve a banki átutalás esetén az átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget) az Ügyfélnek.

Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbaz értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni.

VII. Felelősség:

Az Üzemeltető a Tudásanyagokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai az Üzemeltető előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A szolgáltatások ezen felmérés alapján megállapított általános ismeretszint figyelembevételével, marketing területén, online megjelenés és kommunikációs tervezésben járatlan vagy kevés tapasztalattal rendelkező Ügyfeleknek nyújtanak segítséget.

A Tudásanyagok nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Tudásanyagok/Szolgáltatások megvásárlása és megvalósítása önmagában elegendő az Ügyfél vállalkozásának nyereségességéhez, tekintve, hogy azt sok, az Üzemeltetőtől és a szolgáltatástól független körülmény befolyásolja.

Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. 

Az Üzemeltetőt továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból, hozzáférhetővé válik.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek. 

Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

VIII. A vásárlástól való elállás joga

VIII.1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató az ügyfeleket, mint fogyasztókat megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A 45/2014. (II. 26.) Korm. 20. § (1)-(2) bekezdései alapján: (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az Üzemeltető tájékozatja valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy az Üzemeltető valamennyi tevékenysége a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alá tartozik

IX. Kellékszavatosság

Az ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

IX.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Amennyiben a Weboldal által nyújtott szolgáltatás hibás, az Ügyfél kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben Üzemeltető e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díj visszajár az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

Milyen határidőben érvényesítheti az ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik az Ügyfelek kellékszavatossági igényeiket?

Az ügyfelek az Üzemeltetővel szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igények érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

X. A szellemi tulajdon védelme

www.marketingflow.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Haláchy Nóra E.V. (továbbiakban: Üzemeltető)

Kapcsolattartó: Haláchy Nóra

Székhely: 1091 Budapest, Csárdás köz 1. magasföldszint 1. ajtó

Telefon:

E-mail: hello@marketingflow.hu  

Web: www.marketingflow.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel a panaszát, amely az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az üzemeltető és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

XI.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Üzemeltetőt, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.